Data-Driven Assetmanagement met het imbor

Blog

Het implementatietraject bij de gemeente Roosendaal

De openbare ruimte is de plek waar mensen elkaar ontmoeten, recreëren en naar hun werk pendelen. De openbare ruimte vervult hiermee een belangrijke pijler voor een gezonde samenleving, wat de inrichting en het beheer van het publieke goed des te belangrijker maakt.

Gemeente Roosendaal is, net als veel andere gemeenten, druk bezig met de constante verbetering van het publieke domein, mede door inzichten te verkrijgen uit de ingewonnen data. Dit helpt bij het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken waar Nederland nu mee kampt als klimaatverandering, huisvesting en algemeen welzijn van de burger, ook wel brede welvaart. Data kan daarbij ook een grote rol spelen in het efficiënt beheren van de objecten door inspecties, onderhoud en kosten efficiënter te plannen en bekostigen.

Om de grotere vraagstukken – die geen gemeentegrenzen kennen – op te lossen, zal de data van verschillende beheergebieden gecombineerd moeten worden, wat vanwege verschillende opslagtechnieken en zelf opgelegde standaarden nogal ingewikkeld kan zijn. Is het nou voetpad of trottoir? Wie legt dat een ander op? Wie past zijn terminologie aan?

Gemeente Rosendaal

Assetmanagement


Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) is een standaard ontologie, aangeboden vanuit het CROW, met als doel het uniformeren van de benamingen van alle type objecten in de openbare ruimte en de beheergegevens die per type object vastgelegd kunnen worden.

Gemeenten, waaronder dus Roosendaal, stappen over naar het IMBOR om de uitwisseling van data met betrekking tot de openbare ruimte eenvoudiger te maken in het proces van assetmanagement. Onder ‘assets’ vallen vrijwel alle objecten die in de openbare ruimte te vinden zijn; van bomen tot kunstwerken (bouwkundig en kunstobjecten) en van speeltoestellen tot watergangen. Er bestaat daarmee een diversiteit van asset management. 

Door middel van assets kan asset management uitgevoerd worden, wat helpt in het (systematisch) onderhouden van deze assets in de openbare ruimte om zo de leefomgeving efficiënt te onderhouden. Denk hierbij aan het snoeien van de hagen, of het uitbesteden van het onderhoud van de lichtmasten. Het zijn allemaal waardevolle databronnen die ondersteunen bij het creëren en onderhouden van een prettige leefomgeving voor de bewoners.


Data beheer

Het proces van assetmanagement geldt zowel binnen de gemeente, maar ook voor gegevensuitwisseling tussen gemeente en aannemer, of zelfs tussen gemeenten, bijvoorbeeld bij uitwisseling van BGT-data. In het geval van gemeente Roosendaal gaat het conversietraject gepaard met een nieuw beheerpakket: iAsset.

Wie weleens te maken heeft gehad met data conversies op (relatief) grote schaal, weet dat er diverse haken en ogen zitten aan de manier waarop data opgeslagen en attributen gevuld zijn. Achterhaalde, incomplete, gedateerde en misbruikte velden zijn enkele voorbeelden van (onvoorziene) moeilijkheden in de conversie naar een nieuwe standaard.

Het is van belang dat de data als het ware, samen met alle gebruikers van de input (bv. groenbeheerders in het veld) en output (bv. functioneel beheerders en asset managers), wordt ‘ontleed’ om alle hiaten aan het licht te brengen. Wanneer er onduidelijkheden blijven bestaan kunnen bepaalde transformaties niet voldaan worden richting het IMBOR en bestaat er een grote kans dat er data verloren gaan bij de conversie, zeker wanneer de stekker uit het oude beheerpakket wordt getrokken.

De conversie van de oude standaard naar IMBOR is al een klus op zich, maar vanwege de overstap naar een ander beheerpakket worden data uit het oude beheerpakket getrokken, waarna deze getransformeerd moeten worden naar de nieuwe standaard, om vervolgens de juiste ‘gegevenshokjes’ in iAsset te vullen. Dit geldt voor de benaming van attributen, maar ook voor de inhoud van de gegevens en de mate van detail die vereist is; denk aan stoeptegels met verschillende afmetingen.

FME & SQL Specialist


Spijker werkt met behulp van FME en SQL mee aan dit implementatie- en conversietraject door data-analyses en transformaties uit te voeren en verschillende automatiseringsslagen te maken, zoals het automatisch berekenen of bepalen van de vulling van attributen.

Als FME/SQL specialist is Spijker verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van de gegevensintegratie- en conversieprocessen die nodig zijn om de bestaande gegevensbronnen van de gemeente te koppelen aan het IMBOR-formaat.

Tijdens de implementatie van het conversietraject is het niet alleen van belang dat de relevante gegevens worden geïdentificeerd en overgebracht, maar ook dat de structuren (veelal aangepakt met de FME Transformer “SchemaMapper”) en de kwaliteitsproblemen van de gegevens aan het licht worden gebracht om hier samen met de beheerders en functioneel beheerder knopen over door te hakken.

 

“Toen ik begon als FME/SQL Specialist bij de gemeente Roosendaal had ik nog weinig kennis en ervaring over het beheer van de openbare ruimte. Tegelijkertijd bracht ik wel ervaring met met name FME mee. Door intensieve samenwerking met collega’s lossen we nu de diverse vraagstukken en problemen op. Naast de prettige sfeer krijg ik daarbij ook veel verantwoordelijkheid. Ik ben blij dat ik met mijn FME-expertise een belangrijke bijdrage kan leveren!

Vanwege de start van mijn Master Urban and Economic Geography aan de Universiteit Utrecht zullen mijn laatste werkzaamheden in september plaatsvinden. Ik kijk er naar uit om de ervaring die ik heb opgedaan bij de gemeente Roosendaal en mijn kennis die ik heb opgedaan op mijn vorige studie op de HAS, Applied Geo Information Science, te combineren met de verdiepende wetenschappelijke kant van de sociale geografie door middel van een meer datagedreven aanpak.”