FME Software

FME Technologie voor GIS

FME is bekend geworden als handige conversie-tool. Zo kan bijna ieder format of database ingelezen worden. En kan naar bijna ieder format of database data weggeschreven worden. 

FME technologie biedt echter nog veel meer mogelijkheden. Automatisering vindt plaats zonder te programmeren. Automatiseringsprocessen configureren kost minder tijd.

FME vergroot ook de zogenaamde data interoperability en wordt veel gebruikt voor systeemintegraties. Realisatie van Geo ICT-Oplossingen gebeurt steeds vaker met FME Server en bijbehorende API’s.

Data migratie

Data Migratie

FME kan gemakkelijk gegevens converteren naar een andere format, naar een andere database of een andere applicatie.

Meestal moet daarbij ook de geodata aangepast worden. Het datamodel gebruikt bijvoorbeeld andere attributen of gebruikt andere domeinwaarden. Dat kan gemakkelijk met FME Desktop aangepast worden.

Standalone applicatie

Stand-Alone Applicaties

FME Workspaces, oftwel Software op basis van FME, worden ontwikkeld met FME Desktop en kunnen beschouwd worden als Applicaties die op consistente wijze (geografische) gegevens automatisch verwerken.

 Zoals elke Applicatie heeft deze een Input en een Output. Met een handomdraai wordt een FME Workspace gestart en uitgevoerd. Altijd op dezelfde consistente wijze worden de gegevens verwerkt

Informatieproducten

Richtlijnen, regelgeving en business rules maken zoveel meer duidelijk als deze worden vertaald naar een kaart. Zodra er ruimtelijke normen zijn vastgesteld is het mogelijk om informatieproducten te genereren.

Met FME Desktop gaat dat ook nog eens een stuk sneller. Je hoeft namelijk meestal niets te programmeren. Op basis van GIS, een Geografisch Informatie Systeem, kan vervolgens het informatieproduct geraadpleegd worden

dashboard

Dashboards

Gebruikers willen het liefst alleen inhoudsdeskundige zijn en houden zich liever niet bezig met ingewikkelde tools om informatie tot zich te nemen. Dashboards zijn in dat geval vaak goede informatiedragers.

Gebruikers kunnen daarbij zelfstandig de Dashboard bevragen waardoor snel en accuraat de gevraagde informatie beschikbaar komt.

In Dashboards kunnen ook kaarten worden opgenomen. Wist u dat met FME in veel gevallen de gegevens direct kan ontsluiten op Dashboards?

Informatievoorziening

Informatievoorziening

Met FME Server als systeemintegrator kunnen gemakkelijk software componenten op elkaar aangesloten worden om zo tot één systeem of informatievoorziening te komen.

De Workspaces op FME Server kunnen via bijvoorbeeld REST aangeroepen worden door andere applicaties, óf andersom: óók FME Server kan andere applicaties aanroepen.

Van het ontvangen van een webformulier naar het verzenden van e-mails tot het ontsluiten van geo-informatie naar een database: FME zorgt voor goede Geo-ICT-oplossingen

Simulaties

Simulaties

Op basis van FME Desktop met eventueel FME Server kunnen uiteenlopende databronnen bij elkaar gebracht worden. Aan de hand van statistische modellen kunnen vervolgens oorzaak en gevolg op elkaar afgestemd worden en gevisualiseerd worden op de kaart. 

Op deze manier kan een veelvoud aan scenario’s onderzocht worden. Waarom? Om de wereld beter te voorspellen in de hoop deze veiliger te maken of in ieder geval beter te begrijpen, zodat we vervolgens beter kunnen anticiperen om de problemen aan te pakken.