Enquête datakwaliteit

Kansen & uitdagingen

Datakwaliteit

Om beter inzicht te krijgen in de uitdagingen en kansen rondom data van organisaties en professionals heeft  Gunneman GIS & Geomatics onderzoek gedaan naar datakwaliteit. De resultaten zijn niet alleen bruikbaar voor ons, maar ook voor jou als professional of voor jouw organisatie.

Onze enquête is inmiddels gesloten. U kunt de resultaten en resulterende rapportages hieronder downloaden.

366 Enquête Respondenten
  •  
Datakwaliteit

Doel van de enquête

Inzicht verkrijgen in de uitdagingen en kansen rondom datakwaliteit

Doelgroep van de enquête

Data gebruikers waarvan de meesten (ook) werken met geografische informatie

Relevantie

Met 366 respondenten zijn de resultaten statistisch representatief

Resultaten

De resultaten geven aan welke uitdagingen en kansen de grootste zijn

Type resultaten

Zowel de ruwe data als 2 rapportages zijn beschikbaar

Resultaten Enquête

In het innovatietraject voor een platform dat automatisch aspecten van datakwaliteit toetst heeft er onderzoek plaats gevonden. Spijker Mans heeft als stagiair, onder begeleiding van Jochgem Gunneman, 15 interviews afgenomen en zich daarmee inhoudelijk kunnen oriënteren over:

  • Welke datakwaliteitsindicatoren er bestaan.
  • Hoe er naar datakwaliteit gekeken kan worden.
  • Welke datakwaliteitsindicatoren automatisch getoetst kunnen worden.

Vervolgens heeft er een (deels) kwantitatief onderzoek plaats gevonden op basis van een enquête. Deze enquête bestaat uit zowel open als gesloten vragen. Het doel van de enquête is om te leren welke uitdagingen en kansen rondom datakwaliteit de grootste zijn.

Beschikbaarheid
De resultaten van de enquête datakwaliteit zijn hier gratis te downloaden.

Data Scientist

Ruwe enquêteresultaten

Stagerapport