Detachering GIS Specialisten

Q&A

Wat doet een GIS Specialist?

Een GIS specialist verwerkt en analyseert geografische informatie, vaak met behulp van GIS software. Daarnaast hebben GIS experts vaak ook diepgaande database kennis (van bouw tot beheer), die kan worden toegepast op zowel ruimtelijke en niet ruimtelijke informatie. 

 

Wat is een FME Specialist?

FME staat voor Feature Manipulation Engine en is software ontwikkeld door Safe Software. FME specialisten werken met deze software, waarmee ze (geo)datastromen vorm geven. Bijvoorbeeld voor het ontsluiten van geodata naar databases, geografische bestandsformaten of (geo)PDF’s. FME specialisten hebben ervaring met het automatiseren van verwerkingsprocessen van (geo)informatie.

Wat houdt detachering van GIS Specialisten in?

Dit betreft de tijdelijke inzet van GIS Specialisten, om projecten, lopende zaken of nieuwe initiatieven te realiseren. De GIS specialist kan part- of full-time op zowel projectbasis of inhuurbasis worden gedetacheerd. Wij verdiepen ons ook in de problematiek van de organisatie, en vinden zo samen de juiste GIS expert voor de opdracht. 

 

Hoe zorg ik ervoor dat een GIS Specialist breed inzetbaar wordt binnen mijn organisatie?

GIS experts zijn dankzij hun diepgaande technische kennis vaak breed inzetbaar op het gebied van o.a. data en dashboarding. Omdat gedetacheerde experts vaak gedurende hun loopbaan binnen verschillende bedrijven hebben gewerkt, hebben zij affiniteit opgedaan met allerlei werkculturen en processen. Hierdoor worden de experts breder inzetbaar. Daarbij komt dat gedetacheerde GIS specialisten bij Gunneman GIS & Geomatics de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan innovatietrajecten, om zo ookvaardigheden te verbreden of verdiepen die minder met techniek te maken hebben. Lees hier meer over de ervaring van Noortje, gedetacheerde GIS Specialist.

Ik heb een GIS Specialist nodig, maar niet full-time. Is het mogelijk om een gedetacheerde  GIS expert part-time in te zetten?

Indien de werkzaamheden vragen om parttime inzet, op lange of eventueel kortere termijn, kunnen wij de kandidaten een fulltime contract aanbieden, en parttime bij u detacheren. De overige uren mag de kandidaat dan binnen Gunneman GIS & Geomatics besteden aan het verdiepen of verbreden van zijn of haar kennis dankzij een van onze innovatietrajecten.

Flexibiliteit

Profijt van flexibel inzetbare medewerkers.

Kwaliteit

Vooruitstrevende en gemotiveerde Specialisten

Innovatie

Open mindset en gevarieerde werkervaring.

Specialisme

Diepgaande inhoudelijke kennis van data en/of Geo-ICT oplossingen

Bestaan er mogelijkheden om een gedetacheerde GIS Specialist over te nemen?

Ja, dat is in veel gevallen mogelijk. Dit noemen wij een detavast-constructie, of detacheringsovereenkomst met overname. Hierbij wordt detachering en werving en selectie gecombineerd, en kan de kandidaat via Gunneman GIS & Geomatics bij u worden ingeleend. Samen met de opdrachtgever wordt na de overeengekomen periode gekeken of de kandidaat in dienst kan en wil treden bij het bedrijf. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ik wil mijn organisatie data-gedreven laten werken. Heb ik daar een GIS Specialist voor nodig?

Niet in alle gevallen; een GIS Specialist is enkel noodzakelijk wanneer er met geografische informatie wordt gewerkt. Bedenk wel dat voor bijvoorbeeld de Omgevingswet altijd gebiedsgericht gewerkt wordt en daarmee altijd met geografische informatie gewerkt wordt. Hiervoor is een GIS Specialist dus wel nodig. 

Mocht uw organisatie niet met geografische gegevens werken, maar wel (steeds meer) data-gedreven, dan kunnen wij een van onze data-scientists aanbevelen. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Waarom is geografische informatie in toenemende mate belangrijk voor mijn organisatie?

Geografische informatie geeft inzicht en overzicht en maakt gebruik van visuele media. Hierdoor is het een erg krachtig middel om goede besluiten te nemen. Daarbij komt ook dat geografische informatie en data in toenemende mate gebruikt wordt  in vele verschillende industrieën en organisaties; daarbij is een GIS expert onmisbaar. 

Welke achtergrond heeft de GIS Specialist?

Een GIS Specialist kan natuurlijk een studie hebben gevolgd waarin geografische informatie centraal staat, of dat deze een data gerelateerde studie heeft gevolgd, en zich daarna tijdens zijn of haar loopbaan heeft gespecialiseerd. Ook gebeurt het regelmatig dat vakinhoudelijke experts geïnteresseerd raken in het werken met geografische informatie en zich ontwikkelen als GIS Specialist. Onze experts zijn sterk technisch onderlegd, en hebben dankzij de diverse werkzaamheden die zij tijdens de detachering hebben voltooid een breed spectrum aan vaardigheden. 

Hoe verhoudt GIS kennis zich tot vakinhoudelijke kennis?

GIS kennis en informatie kan binnen bijna elk vakgebied worden toegepast. GIS specialisten passen vaak hun inhoudelijk kennis toe om complexe vraagstukken binnen verschillende industrieën op te lossen. Onze experts zijn dankzij hun brede werkervaring, en dankzij het gedetacheerd zijn, niet gebonden aan één industrie, en kunnen hun kennis toepassen waar het nodig is.