Blog

Nieuws & artikelen

Datagedreven assetmanagement met het IMBOR

Gemeente Roosendaal is, net als veel andere gemeenten, druk bezig met de constante verbetering van het publieke domein, mede door inzichten te verkrijgen uit de ingewonnen data. Dit helpt bij het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken waar Nederland nu mee kampt als klimaatverandering, huisvesting en algemeen welzijn van de burger, ook wel brede welvaart.

Data kan daarbij ook een grote rol spelen in het efficiënt beheren van de objecten door inspecties, onderhoud en kosten efficiënter te plannen en bekostigen.

Synchronisatie van metadata met FME

Metadata en data zijn berucht om snel te verouderen. De buitenwereld verandert namelijk snel om ons heen en het kost enige moeite om de gegevens op tijd te actualiseren.

Dit heeft verschillende oorzaken: leveringen die niet continu zijn, data en informatiemodellen die wijzigen, lage prioritering en allicht een tekort aan personeel die de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Een datagedreven milieu-effectrapportage (m.e.r.)

Een milieu-effectrapportage (m.e.r.) kan op vele wijzen uitgevoerd worden. Vaak resulteert dat in een dik rapport dat niet altijd veel gelezen wordt. Met een datagedreven aanpak is het echter mogelijk om betere analyses uit te voeren en tegelijkertijd een moderne digitale informatiedienst aan te bieden. 

Voor milieu-effectrapportages komen veel wetten en regels om de hoek kijken. Welke effecten hebben deze op het milieu en in de leefomgeving in het algemeen? 

Meet the team – Coen Hijmans

“Voor Gunneman GIS & Geomatics voer ik een onderzoek met betrekking tot datakwaliteit en of de professionals in het werkveld de (toekomstige) datakwaliteit-apps zouden willen gebruiken.”

Coen is student Applied Geo-information Science aan de HAS Hogeschool in Den Bosch, en stagiair bij Gunneman GIS & Geomatics.

Het visualiseren van crisismaatregelen op de kaart

Wanneer zich een crisis voordoet bij een van de dijktrajecten die onder het beheer van het waterschap vallen zijn er bepaalde maatregelen die worden ingezet om de situatie te controleren. 

Op dit moment bestaat er nog geen viewer waarin er kan worden bekeken welke maatregelen worden ingezet op welk traject

Best Mogelijke GIS-Oplossingen

Waterschap Brabantse Delta heeft aan Gunneman GIS & Geomatics gevraagd een GIS analyse te maken die aangeeft wie verantwoordelijk is voor het vrijkomend maaisel bij maaiwerkzaamheden aan sloten en bermen. 

Binnen het beheergebied van de Brabantse Delta is een gezamenlijk project gestart om efficiënter het onderhoud aan sloten en bermen uit te voeren.

Meet the team – Spijker Mans

Spijker is student Applied Geo-information Science aan de HAS Hogeschool in Den Bosch, en werkstudent bij Gunneman GIS & Geomatics.

” In mijn stageperiode heb ik kennis opgedaan in FME, maar ook op het gebied van datakwaliteit, samenwerking en analyse. In het vervolg van mijn studie en verdere loopbaan hoop ik deze vaardigheden te blijven gebruiken en ontwikkelen.

Q&A:  Detachering van GIS Specialisten

Wat doet een GIS Specialist eigenlijk? En wat is een FME Specialist?

Gunneman GIS & Geomatics richt zich (onder meer) op detachering van GIS specialisten en (geo) data scientists.Wij hebben de meest gestelde vragen rondom de detachering van GIS specialiaten voor jou beantwoord. 

Copernicus Hackathon: The Green Machine

Bij een hackathon denk je al snel aan een groot evenement waar teams druk aan het overleggen zijn en ideeën aan de lopende band op elkaar afvuren. Waarbij koffie als water wordt gedronken en er tot in de late uurtjes wordt doorgewerkt. 

Wij, Spijker en Noortje, hebben vanuit Gunneman GIS & Geomatics samen meegedaan aan de Climate-smart city Copernicus Hackathon.

Meet the team – Noortje Vaissier

Noortje is GIS Specialist, en is 3 dagen per week gedetacheerd bij Mourik en werkt 2 dagen per week aan innovatieprojecten.

“Ik vind de combinatie van de werkzaamheden bij Mourik en bij Gunneman GIS & Geomatics vooral leuk. Ik heb op dit moment een hele diverse baan, waardoor ik veel beter ben gaan begrijpen waar ik energie van krijg. Ik hoop dat ik daar in de toekomst ook van mag genieten!”