Veelgestelde vragen over de data apps

Datakwaliteit Apps zijn nieuw en zorgen voor veel vragen. Hieronder staan de meest voorkomende vragen. 

 Staat je vraag er niet tussen? Contacteer dan ons en stel deze.

Voor iedereen die grip wil krijgen op data en datakwaliteit. Dat geldt zowel voor data dat gebruikt wordt binnen de eigen organisatie of voor data dat voor klanten wordt verwerkt. Een technisch beheerder kan ermee afwijkingen opsporen en eventueel verbeteren, een projectleider kan ermee inschatten hoeveel tijd (en geld) het kost om data te verbeteren en een informatiemanager kan ermee een bestuur of andere managers informeren over bestaande afwijkingen in de data.

Validatieregels die gebruikt worden binnen de Datakwaliteit Apps zijn in te stellen. Je stelt bijvoorbeeld zelf de veldnaam in om te valideren op leegte of stelt zelf het minimumoppervlakte in waar alle vlakken aan zouden moeten voldoen. Datakwaliteit Apps zijn daarmee breed inzetbaar voor elke data onafhankelijk van het datamodel of de tabelstructuur. Een ander voordeel is dat je snel tot validatierapporten tot je beschikking hebt zonder zelf te hoeven programmeren of testwerkzaamheden te verrichten.

Er bestaat voor zover bekend geen software die op deze wijze datakwaliteit valideert.

Voor het valideren van datakwaliteit en het verzenden van e-mails wordt gebruik gemaakt van FME Cloud Hosted. De huur van FME Cloud Hosted wordt per uur afgerekend. Wij berekenen deze kosten niet door aan gebruikers, maar kiezen er wel voor om de kosten laag te houden door beperkt FME Cloud in te zetten. Wil je gebruik maken van de Datakwaliteit Apps buiten de woensdagen?  Stuur dan een verzoek naar info@gunneman-geo.nl om zo een kennismakingsgesprek aan te gaan en te bekijken hoe we jou kunnen helpen.

Ja, dat klopt. De webpagina ziet er anders uit afhankelijk of de Datakwaliteit Apps beschikbaar voor gebruik zijn. Als deze niet beschikbaar zijn wordt de opmaak en functionaliteit aangepast.

De Datakwaliteit Apps zijn generiek van aard en daarmee niet gebonden aan een inhoudelijk vakgebied. Je kunt ze in principe binnen elk vakgebied gebruiken zoals bijvoorbeeld bij beheer van de natuur, infrastructuur, vastgoed of de openbare ruimte. Met name voor grip op (teken)werkzaamheden voor het actualiseren van (geo)data of voor het opschonen van data voor machine learning zijn de Datakwaliteit Apps goed inzetbaar.

Door op de knop te drukken van een Datakwaliteit App kom je eerst op een hulppagina van de desbetreffende Datakwaliteit App. Hier vind je meer informatie over de in te stellen validatieregels en de werking van de Datakwaliteit App.

Door op de knop te drukken van een Datakwaliteit App kom je eerst op een hulppagina van de desbetreffende Datakwaliteit App. Hier vind je meer informatie over de werking van de Datakwaliteit App. Meestal zijn de eigenschappen waar de data aan moet voldoen vanzelfsprekend. Voor het valideren van minimumoppervlakte moet de data bijvoorbeeld vlakken bevatten, en voor het valideren van koppelvelden zal zowel een testbestand met een koppelveld en een hulpbestand met een koppelveld aangeleverd moeten worden om de validatie te kunnen uitvoeren.

Jazeker! Het gebruik van CSV-bestanden wordt ondersteund. Het verschil tussen “gewone” data en geodata is dat geodata een extra dimensie heeft om ruimtelijke informatie op te slaan. Het is natuurlijk wel zo dat niet elke Datakwaliteit App inzetbaar is voor “gewone” data. Datakwaliteit Apps zijn voor “gewone” data vooral geschikt voor het valideren op dubbele ID’s, het valideren op lege velden en het valideren van koppelvelden.

Datakwaliteit Apps zijn beschikbaar als bèta versie. Er zijn vele verbeteringen te bedenken die het gebruik gemakkelijker kunnen maken. Wij staan open voor ideeën die tot verbeteringen kunnen leiden. Ideeën kunnen gedeeld worden met het volgende e-mailadres: support@gunneman-geo.nl.

Datakwaliteit is de mate waarin data aan criteria voldoet. Aan welke criteria data zou moeten voldoen hangt af van de toepassing en daarmee de eisen die je stelt aan de data. De ene data(set) is de andere niet. Over het algemeen gesproken worden de eisen zo gesteld dat deze fit-for-purpose zijn en daarmee goed beheer en goed gebruik van de data mogelijk maken.

Datakwaliteit is ook een verzamelterm waarmee aspecten van datakwaliteit beschreven kunnen worden. Er bestaan verschillende raamwerken die de datakwaliteit beschrijven. Niet alle aspecten van datakwaliteit zijn te vertalen naar validatieregels om datakwaliteit te valideren, omdat deze bijvoorbeeld een procesmatige oorsprong hebben of menselijke interpretatie nodig hebben. De Datakwaliteit Apps controleren enkel aspecten van technische datakwaliteit.

Data van slechte datakwaliteit vermindert de gebruikerswaarde en belemmert besluitvoering. Afwijkingen in data kunnen leiden tot verkeerde analyses en daarmee verkeerde besluiten en kunnen tot extra kosten leiden. Data van slechte datakwaliteit verminderen de output van een datagedreven organisatie, verhogen risico’s binnen de bedrijfsvoering en leiden tot wantrouwen in data en de organisatie die deze data beschikbaar stelt of gebruikt voor bestuur, beheer of advies.

Data is maar zelden perfect. Het kost namelijk geld om data te controleren en eventueel te verbeteren. Niet elke fout of afwijking heeft daarnaast een grote impact op het gebruik van de data. Het is daarom beter om bewust te zijn van de status van de datakwaliteit en de eventuele gevolgen die deze kan hebben dan elke fout of afwijking te willen verbeteren. Monitoring van datakwaliteit en validatierapporten spelen een belangrijke rol om het bewustzijn over datakwaliteit te verhogen, naast het bespreken van datakwaliteit met de stakeholders.

Nee. Er worden enkel meldingen van afwijkingen geregistreerd in een validatierapport.

Ja. Registratiegegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Ook de te valideren bestanden worden verwerkt in een beveiligde omgeving.

Ja. Gegevens worden niet gedeeld met Derden. Daarnaast wordt er toestemming gevraagd om de registratiegegevens te gebruiken om op de hoogte te blijven van Datakwaliteit Apps en het beheer van de Datakwaliteit Apps te ondersteunen. In de Aanmeld-Apps geef je daar toestemming voor. Je kunt enkel gebruik maken van de Datakwaliteit Apps door je aan te melden.

De Datakwaliteit Apps ondersteunen File Geodatabases, Geopackages, Shape-bestanden en CSV-bestanden. Shape-bestanden, bestaande uit tenminste een SHP-bestand, een DBF-bestand en een SHX-bestand, dienen altijd als ZIP-bestand aangeboden te worden.

Waarschijnlijk wel. We maken gebruik van FME-technologie die veel meer dan de genoemde ondersteunde bestandsformaten kan ondersteunen. Stuur een verzoek naar info@gunneman-geo.nl om zo een kennismakingsgesprek aan te gaan en te bekijken wat de mogelijkheden zijn om jou te ontzorgen.

Dat is een goede vraag. We gaan daar graag het gesprek over aan. Stuur een verzoek tot een kennismakingsgesprek naar info@gunneman-geo.nl.

Verzoeken tot aanpassingen of toevoegingen van Datakwaliteit Apps kunnen naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: support@gunneman-geo.nl.

Wij gaan hierover graag het gesprek aan. Een e-mail met een verzoek tot een kennismakingsgesprek kan naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: info@gunneman-geo.nl.

In validatierapporten van de Datakwaliteit Apps vind je informatie over records die afwijkingen bevatten én informatie over de aangeboden en gevalideerde gehele dataset. Dit betekent dat een technisch beheerder afwijkingen kan opsporen en eventueel verbeteren, dat een projectleider kan inschatten hoeveel tijd (en geld) het kost om data te verbeteren en een informatiemanager een bestuur of andere managers kan informeren over bestaande afwijkingen in de data.

Ja. De validatierapporten zijn echter vooral bedoeld om anderen bewust te maken van afwijkingen in data en het verbeteren van data te ondersteunen. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

In veel gevallen kan dat. Een e-mail met een verzoek tot een kennismakingsgesprek om deze mogelijkheden te bespreken kan naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: 
info@gunneman-geo.nl

In veel gevallen kan dat. Een e-mail met een verzoek tot een kennismakingsgesprek om deze mogelijkheden te bespreken kan naar het volgende e-mailadres gestuurd worden:
info@gunneman-geo.nl

Bij borging van data worden gegevens zo opgeslagen dat deze veilig staan voor toekomstig gebruik. Bij borging van datakwaliteit wordt de datakwaliteit gecontroleerd op afwijkingen in tegenstelling tot het aannemen dat de datakwaliteit op orde is. De Datakwaliteit Apps borgen datakwaliteit en niet de data zelf.

Maak kennis met de bèta versie

Probeer zelf de gratis datakwaliteit-apps uit of vraag een demo aan. Deze bèta-versie is iedere woensdag tussen 7.00 en 19.00 beschikbaar voor gebruik. Om de Datakwaliteit Apps te gebruiken moet je je eenmalig registreren.