Externe overlap

Externe overlap

Deze App toetst of een opgegeven kaartlaag overlap heeft met een andere kaartlaag.
naar Externe overlap

Validatieregels

Voor elke geometrie uit het testbestand wordt een ruimtelijke relatie gelegd met geometrieën uit een opgegeven referentiebestand. Als de geometrie overlap heeft met een geometrie uit de referentiekaartlaag vindt er een melding plaats in het validatierapport.

Parameters

email

Het e-mail-adres waarmee je je aanmeld. Dit e-mail-adres wordt gebruikt om het validatierapport naar toe te verzenden. (Zie deze link hoe je je aanmeldt.)

wachtwoord

Het persoonlijke wachtwoord dat je eerder zelf hebt aangemaakt. (Zie deze vraag in de FAQ wat je moet doen als je het wachtwoord vergeten of verloren bent.)

bestandsformaat - testbestand

Het bestandsformaat van het bestand dat je wilt controleren. Er kan een keus gemaakt worden tussen een (wel of niet gezipte) CSV-bestand, het gezipte Shape-bestand, een gezipt File Geodatabase of een (wel of niet gezipte) Geopackage.

testbestand

Selecteer het bestand dat gevalideerd gaat worden door op de knop “Upload File” te klikken. 

feature class of geopackage layer - testbestand

Voor File Geodatabases en Geopackages zal een feature class of een geopackage layer benoemd moeten worden om de validatie uit te kunnen voeren. Benoem hier, indien nodig, de feature class of geopackage layer van het testbestand of laat deze anders leeg.

ID testbestand

Dit is de naam van het attribuut waar de melding naar verwijst als er een afwijking wordt gevonden.

bestandsformaat - hulpbestand

Het bestandsformaat van het bestand dat nodig is om de validatie uit te voeren. In dit geval wordt gevalideerd of er met het hulpbestand gekoppeld kan worden. Er kan een keus gemaakt worden tussen het (wel of niet gezipte) CSV-format, het gezipte Shape-format, een File Geodatabase of een Geopackage.

hulpbestand

Selecteer het hulpbestand dat nodig is om de validatie uit te voeren door op de knop “Upload File” te klikken. 

feature class of geopackage layer - hulpbestand

Voor File Geodatabases en Geopackages zal een feature class of een geopackage layer benoemd moeten worden om de validatie uit te kunnen voeren. Benoem hier, indien nodig, de feature class of geopackage layer van het hulpbestand of laat deze anders leeg.

meldingstype

Welke boodschap wil je meegeven? Vul hier in of het om een fout of een waarschuwing gaat. Een fout moet opgelost worden, terwijl een waarschuwing het bewustzijn verhoogd.

Maak kennis met de bèta versie

Probeer zelf de gratis datakwaliteit-apps uit of vraag een demo aan. Deze bèta-versie is iedere woensdag tussen 7.00 en 19.00 beschikbaar voor gebruik. Om de Datakwaliteit Apps te gebruiken moet je je eenmalig registreren.