Geen RD geometrie

Geen RD-geometrie

Deze App toetst of de coördinaten van geometrie voldoen aan het Rijksdriehoekstelsel.
naar Geen RD-geometrie

Validatieregels

De opgegeven X- en Y-velden worden geëxtraheerd uit de geometrie  en controleerd op:

  • Afronding van coördinaten op millimeter-niveau;
  • Geldige X- en Y-waarden conform het Rijksdriehoekstelsel

Bij elke afwijking vindt een melding plaats in het validatierapport. Zie voor meer informatie over het Rijksdriehoekstelsel op kadaster.nl en wikipedia.nl.

Parameters

email

Het e-mail-adres waarmee je je aanmeld. Dit e-mail-adres wordt gebruikt om het validatierapport naar toe te verzenden. (Zie deze link hoe je je aanmeldt.)

wachtwoord

Het persoonlijke wachtwoord dat je eerder zelf hebt aangemaakt. (Zie deze vraag in de FAQ wat je moet doen als je het wachtwoord vergeten of verloren bent.)

bestandsformaat - testbestand

Het bestandsformaat van het bestand dat je wilt controleren. Er kan een keus gemaakt worden tussen een (wel of niet gezipte) CSV-bestand, het gezipte Shape-bestand, een gezipt File Geodatabase of een (wel of niet gezipte) Geopackage.

testbestand

Selecteer het bestand dat gevalideerd gaat worden door op de knop “Upload File” te klikken. 

feature class of geopackage layer - testbestand

Voor File Geodatabases en Geopackages zal een feature class of een geopackage layer benoemd moeten worden om de validatie uit te kunnen voeren. Benoem hier, indien nodig, de feature class of geopackage layer van het testbestand of laat deze anders leeg.

ID

Dit is de naam van het attribuut waar de melding naar verwijst als er een afwijking wordt gevonden.

attributen

Dit veld kan op meerdere manieren ingevuld worden:

  • vul voor het toetsen van de vulling van 1 attribuut de desbetreffende attribuutnaam in
  • vul voor het toetsen van de vulling van meerdere attributen de desbetreffende attribuutnamen in gescheiden met een puntkomma “;”
  • laat het veld leeg om de vulling van alle attributen te valideren

meldingstype

Welke boodschap wil je meegeven? Vul hier in of het om een fout of een waarschuwing gaat. Een fout moet opgelost worden, terwijl een waarschuwing het bewustzijn verhoogd.

Maak kennis met de bèta versie

Probeer zelf de gratis datakwaliteit-apps uit of vraag een demo aan. Deze bèta-versie is iedere woensdag tussen 7.00 en 19.00 beschikbaar voor gebruik. Om de Datakwaliteit Apps te gebruiken moet je je eenmalig registreren.