Profiel X

Profiel X

Deze App voert meerdere validatietoetsen tegelijkertijd uit voor een opgegeven vlakkenbestand. Vervolgens verzamelt de App de eventuele bevindingen en stuurt deze een validatierapport.
naar Profiel X

Validatietoetsen

De volgende validatietoetsen worden uitgevoerd:

 • het toetst de uniekheid van waarden binnen een opgegeven ID-attribuut;
 • het toetst de vulling van één of meerdere attributen en stuurt een validatierapport met eventuele bevindingen;
 • het toetst of de coördinaten van geometrie voldoen aan het Rijksdriehoekstelsel;
 • het toetst of de geometrievlakken binnen het testbestand voldoet aan een opgegeven minimumoppervlakte;
 • het toetst of de geometrieën binnen het testbestand interne overlap hebben

Validatieregels

De volgende validatietoetsen worden uitgevoerd:

 • het toetst de uniekheid van waarden binnen een opgegeven ID-attribuut;
 • het toetst de vulling van één of meerdere attributen en stuurt een validatierapport met eventuele bevindingen;
 • het toetst of de coördinaten van geometrie voldoen aan het Rijksdriehoekstelsel;
 • het toetst of de geometrievlakken binnen het testbestand voldoet aan een opgegeven minimumoppervlakte;
 • het toetst of de geometrieën binnen het testbestand interne overlap hebben
Er bestaan meerdere validatieregels voor deze App. De validatieregels zijn als volgt:
 • Het opgegeven attribuut worden gecontroleerd op de aanwezigheid van attribuutwaarden die 2 keer of vaker voorkomen. Bij elk gevonden dubbeling vindt een melding plaats in het validatierapport;
 • Afhankelijk van de configuratie wordt hier een enkele attribuut, een selectie aan attributen of alle attributen gevalideerd op vulling. Hierbij worden NULL-waarden, lege stringwaarden (“”) of attributen met een enkele spatie (“ “) gezien als leegte. Voor elke lege waarde wordt een melding gemaakt in het validatierapport.
 • De oppervlakte van elke geometrie wordt berekend en vergeleken met het opgegeven minimumoppervlakte. Als de oppervlakte kleiner is dan die van het minimumoppervlakte vindt er een melding plaats in het validatierapport.
 • Hier wordt gecontroleerd of er binnen één enkele kaartlaag overlap voorkomt. Als een geometrie één of meerdere keren overlappen heeft wordt er één melding aangemaakt in het validatierapport.
 • De opgegeven X- en Y-velden worden geëxtraheerd uit de geometrie  en controleerd op:
 • Afronding van coördinaten op millimeter-niveau;
 • Geldige X- en Y-waarden conform het Rijksdriehoekstelsel
 
 
Bij elk afwijking vindt een melding plaats in het validatierapport.

Parameters

email

Het e-mail-adres waarmee je je aanmeld. Dit e-mail-adres wordt gebruikt om het validatierapport naar toe te verzenden. (Zie deze link hoe je je aanmeldt.)

wachtwoord

Het persoonlijke wachtwoord dat je eerder zelf hebt aangemaakt. (Zie deze vraag in de FAQ wat je moet doen als je het wachtwoord vergeten of verloren bent.)

bestandsformaat - testbestand

Het bestandsformaat van het bestand dat je wilt controleren. Er kan een keus gemaakt worden tussen een (wel of niet gezipte) CSV-bestand, het gezipte Shape-bestand, een gezipt File Geodatabase of een (wel of niet gezipte) Geopackage.

testbestand

Selecteer het bestand dat gevalideerd gaat worden door op de knop “Upload File” te klikken. 

feature class of geopackage layer - testbestand

Voor File Geodatabases en Geopackages zal een feature class of een geopackage layer benoemd moeten worden om de validatie uit te kunnen voeren. Benoem hier, indien nodig, de feature class of geopackage layer van het testbestand of laat deze anders leeg.

ID

Dit is de naam van het attribuut waar de melding naar verwijst als er een afwijking wordt gevonden en tevens het attribuut wat gevalideerd wordt.

attributen

Dit veld kan op meerdere manieren ingevuld worden:

 • vul voor het toetsen van de vulling van 1 attribuut de desbetreffende attribuutnaam in
 • vul voor het toetsen van de vulling van meerdere attributen de desbetreffende attribuutnamen in gescheiden met een puntkomma “;”
 • laat het veld leeg om de vulling van alle attributen te valideren

meldingstype

Welke boodschap wil je meegeven? Vul hier in of het om een fout of een waarschuwing gaat. Een fout moet opgelost worden, terwijl een waarschuwing het bewustzijn verhoogd.

Maak kennis met de bèta versie

Probeer zelf de gratis datakwaliteit-apps uit of vraag een demo aan. Deze bèta-versie is iedere woensdag tussen 7.00 en 19.00 beschikbaar voor gebruik. Om de Datakwaliteit Apps te gebruiken moet je je eenmalig registreren.