Ligging buiten gebied

Ligging buiten gebied

Deze App toetst of het testbestand geometrieën bevat dat geen juiste topografische ligging heeft ten opzichte van een opgegeven referentiegebied. Het hulpbestand bevat hierbij het referentiegebied.
naar Ligging buiten gebied

Validatieregels

Voor elke geometrie wordt een ruimtelijke relatie gelegd met het opgegeven referentiegebied. Als de geometrie niet binnen de grenzen van het referentiegebied liggen, of niet binnen of op de grenzen van het referentiegebied liggen, afhankelijk van de configuratie, vindt er een melding plaats in het validatierapport. 

 

Parameters

email

Het e-mail-adres waarmee je je aanmeld. Dit e-mail-adres wordt gebruikt om het validatierapport naar toe te verzenden. (Zie deze link hoe je je aanmeldt.)

wachtwoord

Het persoonlijke wachtwoord dat je eerder zelf hebt aangemaakt. (Zie deze vraag in de FAQ wat je moet doen als je het wachtwoord vergeten of verloren bent.)

bestandsformaat - testbestand

Het bestandsformaat van het bestand dat je wilt controleren. Er kan een keus gemaakt worden tussen een (wel of niet gezipte) CSV-bestand, het gezipte Shape-bestand, een gezipt File Geodatabase of een (wel of niet gezipte) Geopackage.

testbestand

Selecteer het bestand dat gevalideerd gaat worden door op de knop “Upload File” te klikken. 

feature class of geopackage layer - testbestand

Voor File Geodatabases en Geopackages zal een feature class of een geopackage layer benoemd moeten worden om de validatie uit te kunnen voeren. Benoem hier, indien nodig, de feature class of geopackage layer van het testbestand of laat deze anders leeg.

ID

Dit is de naam van het attribuut waar de melding naar verwijst als er een afwijking wordt gevonden.

bestandsformaat - hulpbestand

Het bestandsformaat van het bestand dat als referentie dient. Er kan een keus gemaakt worden tussen het (wel of niet gezipte) CSV-format, het gezipte Shape-format, een File Geodatabase of een Geopackage.

hulpbestand

Selecteer het hulpbestand dat nodig is om de validatie uit te voeren door op de knop “Upload File” te klikken. 

feature class of geopackage layer - hulpbestand

Voor File Geodatabases en Geopackages zal een feature class of een geopackage layer benoemd moeten worden om de validatie uit te kunnen voeren. Benoem hier, indien nodig, de feature class of geopackage layer van het hulpbestand of laat deze anders leeg.

ruimtelijke vergelijking

Met deze optie kan gekozen worden om te toetsen of:

  • geometrieën binnen de grenzen van het referentiegebied liggen
  • geometrieën binnen óf op de grenzen van het referentiegebied liggen

meldingstype

Welke boodschap wil je meegeven? Vul hier in of het om een fout of een waarschuwing gaat. Een fout moet opgelost worden, terwijl een waarschuwing het bewustzijn verhoogd.

Maak kennis met de bèta versie

Probeer zelf de gratis datakwaliteit-apps uit of vraag een demo aan. Deze bèta-versie is iedere woensdag tussen 7.00 en 19.00 beschikbaar voor gebruik. Om de Datakwaliteit Apps te gebruiken moet je je eenmalig registreren.