Niet volgens Regex

Niet volgens RegEx

Deze App toetst of een tekst van een opgegeven attribuut voldoet aan een opgegeven Reguliere Expressie en stuurt een validatierapport met eventuele bevindingen.
naar Niet volgens RegEx

Validatieregels

Het opgegeven attribuut wordt gecontroleerd aan de hand van een opgegeven Reguliere Expressie.

Meer weten over Reguliere Expressies? Op het internet zijn talloze voorbeelden te vinden. Bovendien bestaan er websites die opgegeven Reguliere Expressies op basis van een voorbeeldtekst controleren op een gewenste werking. Zoek eventueel op de Engelstalige benaming “Regular Expressions” of de afkorting “RegEx”.

Hier vind je achtergrondinformatie over Reguliere Expressies en hier vind je handige documentatieOok bestaan er websites die Reguliere Expressies controleren op een juiste werking.

 

Parameters

email

Het e-mail-adres waarmee je je aanmeld. Dit e-mail-adres wordt gebruikt om het validatierapport naar toe te verzenden. (Zie deze link hoe je je aanmeldt.)

wachtwoord

Het persoonlijke wachtwoord dat je eerder zelf hebt aangemaakt. (Zie deze vraag in de FAQ wat je moet doen als je het wachtwoord vergeten of verloren bent.)

bestandsformaat - testbestand

Het bestandsformaat van het bestand dat je wilt controleren. Er kan een keus gemaakt worden tussen een (wel of niet gezipte) CSV-bestand, het gezipte Shape-bestand, een gezipt File Geodatabase of een (wel of niet gezipte) Geopackage.

testbestand

Selecteer het bestand dat gevalideerd gaat worden door op de knop “Upload File” te klikken. 

feature class of geopackage layer - testbestand

Voor File Geodatabases en Geopackages zal een feature class of een geopackage layer benoemd moeten worden om de validatie uit te kunnen voeren. Benoem hier, indien nodig, de feature class of geopackage layer van het testbestand of laat deze anders leeg.

ID

Dit is de naam van het attribuut waar de melding naar verwijst als er een afwijking wordt gevonden.

attribuut

Het attribuut dat gevalideerd wordt.

meldingstype

Welke boodschap wil je meegeven? Vul hier in of het om een fout of een waarschuwing gaat. Een fout moet opgelost worden, terwijl een waarschuwing het bewustzijn verhoogd.

Maak kennis met de bèta versie

Probeer zelf de gratis datakwaliteit-apps uit of vraag een demo aan. Deze bèta-versie is iedere woensdag tussen 7.00 en 19.00 beschikbaar voor gebruik. Om de Datakwaliteit Apps te gebruiken moet je je eenmalig registreren.